Taalkeuze: Nederlands / English

Kinderboekenschrijvers in actie

 

Kinderboekenschrijvers roepen de minister op te zorgen voor eerlijke leenvergoedingen, met name voor uitleningen via schoolbibliotheken of Bibliotheken op School (dBos)

Donderdag 1 juli overhandigde een delegatie van kinderboekenschrijvers, illustratoren en uitgevers een brandbrief aan demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Kinderboekenmuseum te Den Haag. Er is al jaren geen passend systeem voor leenrechtvergoedingen voor jeugdboeken die worden uitgeleend via bibliotheken op school. De makers krijgen daardoor een belangrijk deel van hun leenrechtvergoedingen niet. De makers en uitgevers zijn blij dat de minister hun brandbrief aannam en haar persoonlijke betrokkenheid bij het boekenvak en de jeugdliteratuur liet zien. Maar zij rekenen nu ook op een concreet vervolg. Bij de ontmoeting heeft minister van Engelshoven toegezegd alle betrokken partijen bij haar aan tafel te halen om het probleem nu snel op te lossen.

 

Minister Van Engelshoven

 De minister in gesprek met Janneke Schotveld en Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel                     foto: Eveline van Egdom

 

De afgelopen jaren hebben onderzoeksrapporten tot veel discussie geleid over de oorzaken van de terugloop in vergoedingen. Maar tot op de dag van vandaag geen oplossing. Auteursbond, Algemene Uitgevers, BNO en Stichting Leenrecht hebben in 2019 al een dringend beroep gedaan op minister Van Engelshoven snel met een oplossing te komen: lees hier de brief van 28 mei 2019. Met de manifestatie van 1 juli riepen zij de minister opnieuw op haar verantwoordelijkheid te nemen. In een bestuurlijk overleg op 13 oktober 2021 heeft zij alle partijen aan tafel gehaald om gezamenlijk de oplossing van het probleem uit te werken. De uitvoering van het nieuwe beleid is echter een zaak van het nieuwe kabinet.

 

 

 

 

Berichten:

Leenrecht bij scholen

Het leenrecht is ook van toepassing bij uitlenen op scholen, maar onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van de betaling van leenrechtvergoeding. Hoe zit dat? »

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

1 2