Taalkeuze: Nederlands / English

Wettelijke opgave uitleningen

Indien u een auteursrechtelijk beschermd werk uitleent, dan bent u wettelijk verplicht om hiervan een correcte opgave te doen aan Stichting Leenrecht. De opgave van het aantal uitleningen van het voorafgaande jaar dient vóór 1 april van het daaropvolgende jaar in het bezit van Stichting Leenrecht te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
Stichting Leenrecht heeft de mogelijkheid inzage te verlangen van gebruikers.

Uw organisatie betaalt de vergoeding alleen over de uitgeleende werken. Voor het raadplegen of naslaan in de bibliotheken zelf hoeft niet te worden betaald.

De opgave van de uitleencijfers wordt via de webportal van Stichting Leenrecht opgegeven en verstuurd. Na verzending worden deze uitleencijfers automatisch verwerkt in het softwaresysteem van Stichting Leenrecht.

Mocht u vragen hebben die betrekking hebben op de wettelijke opgave, neemt u dan gerust contact op met de Stichting Leenrecht.

Wettelijke opgave uitleningen

Leenrecht is in Nederland goed geregeld. Bibliotheken en auteurs hebben belang bij elkaars voortbestaan. Het spanningsveld tussen het niet teveel willen betalen door bibliotheken en een goede opbrengst voor rechthebbenden en de uitdaging van de nieuwe media vormen een interessante basis voor overleg.

Hans van Velzen
Oud-directeur OBA Amsterdam en onderhandelaar van het eerste uur in de StOL