Taalkeuze: Nederlands / English

Opgave 2023 is gestart

Er is overeenstemming bereikt over de oplossing voor het leenrecht bij uitleningen op scholen. In de toekomstige situatie ontvangen rechthebbenden een vergoeding voor het uitlenen van hun boeken via bibliotheken op scholen ongeacht de soort bibliotheek. Het ministerie van OCW neemt de vergoedingsplicht op zich.

De jaarlijkse leenrechtopgave ziet er om deze reden anders uit. Leest u bij het doen van de opgave zorgvuldig de toelichting.

 

 

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten:

Leenrecht bij scholen

Het leenrecht is ook van toepassing bij uitlenen op scholen, maar onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van de betaling van leenrechtvergoeding. Hoe zit dat? »