Taalkeuze: Nederlands / English

Opgave 2024 is afgerond

De uitleningen van afgelopen jaar zijn opgegeven, de facturatie van de leenrechtvergoeding 2024 gaat nu starten. Via de button Elektronische Opgave hier rechts op de homepage kan iedere bibliotheek inloggen op de eigen portalpagina om de factuur te downloaden. Bibliotheken die hebben verzuimd opgave te doen en niet hebben gereageerd op de verschillende oproepen, ontvangen een factuur op basis van een geschat aantal uitleningen inclusief een verhoging van 10%. 

Had u uitleningen te melden voor leenrecht, maar nog geen registratie bij Stichting Leenrecht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

 

De tarieven van 2024 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen, deze kunt u vinden op de pagina Tarieven. De tarieven 2024 worden gebruikt voor de factuur 2024 die binnenkort wordt verstuurd.  

 

21% btw een waardeloos idee 

Boeken lezen is van grote waarde voor mens, samenleving én economie. Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Taalvaardigheid en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt.

Terecht dus dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van het hoger onderwijs.

De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal echter leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse (kinder)boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid.

Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs!

We roepen daarom iedereen op deze petitie te tekenen en te zorgen dat de btw op boeken laag blijft.

21% btw waardeloos idee

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten:

Leenrecht bij scholen

Het leenrecht is ook van toepassing bij uitlenen op scholen, maar onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van de betaling van leenrechtvergoeding. Hoe zit dat? »