Taalkeuze: Nederlands / English

Nieuw commitment nodig voor leenrechtstelsel

Er wordt aanzienlijk minder geld opgehaald via het vergoedingenstelsel voor het uitlenen van boeken via de bibliotheek. Dat voelen auteurs en met name kinderboekenschrijvers flink in hun portemonnee. De belangrijkste oorzaak is dat er veel minder uitleningen worden geregistreerd en een verschuiving plaatsvindt van activiteiten naar schoolbibliotheken, die onder de onderwijsvrijstelling vallen. De afgelopen jaren hebben onderzoeksrapporten tot veel discussie over de oorzaken van deze teruggang geleid. Maar niet tot een oplossing.

Auteursbond, Algemene Uitgevers, BNO en Stichting Leenrecht hebben een dringend beroep gedaan op minister Van Engelshoven snel met een oplossing te komen: lees hier de brief van 28 mei 2019. Tot op heden heeft de minister niet geantwoord.

De evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt op 15 april aanstaande in de Tweede Kamer besproken. In aanloop naar het debat zullen we opnieuw aandacht vragen voor het wegvallen van de inkomsten van rechthebbenden en de minister te herinneren aan haar belofte uit 2017 om met een oplossing te komen. 

Nieuw commitment is nodig voor een toekomstbestendig leenrechtstelsel, dat een nieuwe basis vormt en recht doet aan de oorspronkelijke doelstelling: een billijke vergoeding voor schrijvers en andere rechthebbenden voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermd werk. 

Partijen zijn het erover eens dat auteurs belangrijk zijn voor bibliotheken. In 2019 is in de StOL-vergadering de mogelijkheid besproken de tarieven met 10% te verhogen om de billijke vergoeding weer enigszins op niveau te brengen. In de vergadering van 2020 zal een dergelijke aanpassing van de tarieven opnieuw besproken worden.

 


 

Om een idee te geven: in 1995 telden we 158 miljoen uitleningen voor boeken, dat leverde toen 40 miljoen gulden op aan leenrecht (nu met inflatie € 23 miljoen), de 60 miljoen uitleningen van nu brengen nog maar € 8 miljoen op.

   

 Lees meer over de verdwijnende basis van het leenrecht.

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten: