Taalkeuze: Nederlands / English

Opgave 2024 is afgerond

De uitleningen van afgelopen jaar zijn opgegeven, de facturatie van de leenrechtvergoeding 2024 gaat nu starten. Via de button Elektronische Opgave hier rechts op de homepage kan iedere bibliotheek inloggen op de eigen portalpagina om de factuur te downloaden. Bibliotheken die hebben verzuimd opgave te doen en niet hebben gereageerd op de verschillende oproepen, ontvangen een factuur op basis van een geschat aantal uitleningen inclusief een verhoging van 10%. 

Had u uitleningen te melden voor leenrecht, maar nog geen registratie bij Stichting Leenrecht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

 

De tarieven van 2024 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen, deze kunt u vinden op de pagina Tarieven. De tarieven 2024 worden gebruikt voor de factuur 2024 die binnenkort wordt verstuurd.  

 

 

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten:

Leenrecht bij scholen

Het leenrecht is ook van toepassing bij uitlenen op scholen, maar onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van de betaling van leenrechtvergoeding. Hoe zit dat? »