Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven 2022

In de vergadering van de StOL op 26 april 2022 is overeenstemming bereikt over de volgende tarieven voor 2022.

 

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1515
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1958
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3749
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3749
Multimedia Cd-roms, DVD-roms, games en computerdiskettes 0,6431
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,8734
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken

2,6689**

  *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven 2022 zullen worden gebruikt voor de factuur 2022. Met het betalen van deze factuur voldoet u als uitlener aan uw verplichtingen over het jaar 2022.

In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven 2022 en de opgegeven uitleningen over 2021 wordt de verschuldigde vergoeding voor 2022 berekend.

De tarieven die zijn gebruikt voor de facturatie 2021 vindt u hier.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 

Tarieven