Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven 2018

De tarieven voor de facturatie 2018 zijn als volgt

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1355
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1751
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3353
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3353
Multimedia Cd-roms, DVD-roms, games en computerdiskettes 0,5751
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,2521
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken

2,5000**

  *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven voor 2018 zijn op 7 maart jongstleden vastgesteld in de StOL.

In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2017 zal de verschuldigde vergoeding voor 2018 berekend worden. De tarieven 2018 worden gebruikt op uw factuur 2018.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

 

De tarieven 2017 zoals die vorig jaar gebruikt zijn vindt u hier

Tarieven