Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven 2019

De tarieven voor de facturatie 2019 zijn nog niet bekend.

De StOL is op 13 maart bijeengekomen om de tarieven te bespreken, dit heeft niet geleid tot een besluit. De voorzitter heeft de VOB en Stichting Leenrecht extra tijd gegeven om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de geconstateerde problemen rond registratie van met name de uitleningen op scholen. Stichting Leenrecht heeft het voorstel gedaan de tarieven integraal met 10% te verhogen om de billijke vergoeding weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De StOL zal in een extra vergadering op 11 september besluiten over dit voorstel en de tarieven 2019 vaststellen.  

De tarieven 2019 zullen worden gebruikt voor de factuur 2019.

In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2018 zal de verschuldigde vergoeding voor 2019 berekend worden. De termijn voor opgave loopt tot 15 april 2019.

De tarieven die zijn gebruikt voor de facturatie 2018 vindt u hier.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 

Tarieven