Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven kunstuitleen

Vaststelling van de tarieven voor kunstuitleen

In de StOL onderhandelen betalingsplichtigen en rechthebbenden over de hoogte van de leenrechtvergoeding. Namens de rechthebbenden zit de Stichting Leenrecht aan tafel en namens de betalingsplichtigen is dit de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Met ingang van 13 maart 2019 zijn de heer Ter Schiphorst van SBK en mevrouw Van den Berg van Kunstuitleen Rotterdam als adviseur kunstuitleen toegetreden tot de VOB-delegatie. In de VOB-delegatie zijn zij belast met de exclusieve woordvoering over het tarief voor de uitleen van beeldende kunst. 

In de StOL-vergadering van 18 maart 2014 was besloten het tarief kunstuitleen met ingang van 1 januari 2015 zodanig te verhogen dat voor de uitlening van werken van beeldende kunst uiteindelijk een bedrag van € 2,50 per uitlening werd voldaan. Deze tariefsverhoging werd gefaseerd ingevoerd over een periode van vier jaar.

In de StOL-vergadering van 29 juni 2021 is besloten het tarief voor 2021 te indexeren voor inflatie. Daarmee volgde het tarief vanaf dat moment de systematiek van jaarlijkse indexatie die ook gehanteerd wordt voor de andere tarieven.