Taalkeuze: Nederlands / English

Klachten & Geschillen

Stichting Leenrecht is een incasso-organisatie. Dit houdt in dat de stichting zich richt op het innen van de leenrechtvergoedingen. De uitkering van de gelden laat Stichting Leenrecht over aan de verdeelorganisaties. Een bezwaar of klacht over de behandeling van uw leenrechtvergoeding dient u daarom in eerste instantie tot de voor u relevante verdeelorganisatie te richten.

Heeft u een klacht?
Misschien voelt u zich in uw contact met de betreffende organisatie niet correct behandeld of heeft u een meer principieel bezwaar over het leenrecht, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de uitgangspunten bij de bepaling van uw uitkering. Dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Leenrecht.

Procedure

1. Dien uw klacht schriftelijk in bij de stichting:

Stichting Leenrecht
afdeling Relatiebeheer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp.

of per e-mail: leenrecht@cedar.nl

2. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht berichten wij u over de inbehandelingneming van uw klacht.

3. Uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw klacht berichten wij u over het uiteindelijke besluit.

 

 

Klachten en geschillen