Taalkeuze: Nederlands / English

Klachten & Geschillen

Stichting Leenrecht is een incasso-organisatie. Dit houdt in dat de stichting zich richt op het innen van de leenrechtvergoedingen. De uitkering van de gelden laat Stichting Leenrecht over aan de verdeelorganisaties. Een bezwaar of klacht over de behandeling van uw leenrechtvergoeding dient u daarom in eerste instantie tot de voor u relevante verdeelorganisatie te richten.

Heeft u een klacht?
Misschien voelt u zich in uw contact met de betreffende organisatie niet correct behandeld of heeft u een meer principieel bezwaar over het leenrecht, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de uitgangspunten bij de bepaling van uw uitkering. Dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Leenrecht.

Procedure

1. Dien uw klacht schriftelijk in bij de stichting:

Stichting Leenrecht
afdeling Relatiebeheer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp.

of per e-mail: leenrecht@cedar.nl

2. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht berichten wij u over de inbehandelingneming van uw klacht.

3. Uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van uw klacht berichten wij u over het uiteindelijke besluit.

 

 

Klachten en geschillen

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord