Taalkeuze: Nederlands / English

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de site van Stichting Leenrecht. Leest u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Algemeen
Stichting Leenrecht verzorgt de inhoud van deze website en doet er alles aan de site actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie. Leenrecht kan echter geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Leenrecht kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Leenrecht kan de inhoud van deze site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze website geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Verwijzingen naar sites die niet door Leenrecht worden onderhouden zijn slechts ter informatie aan de bezoeker opgenomen.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op deze website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan op de site opgenomen formulieren te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Leenrecht het beschikbaar materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Framing (van onderdelen) van de website is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Leenrecht niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Stichting Leenrecht daarvan in kennis is gesteld.

Stichting Leenrecht is voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de website.

De website van Stichting Leenrecht bevat links naar websites van derden waarover Stichting Leenrecht geen zeggenschap heeft. Stichting Leenrecht doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Stichting Leenrecht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.

Privacy
Tenzij anders op de website is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de website invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Stichting Leenrecht. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Stichting Leenrecht.

Op de website wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee Stichting Leenrecht bepaalde login informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Wanneer u het gebruik van Cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen dat alle Cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd u er echter rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet goed functioneren als u geen cookies accepteert.