Taalkeuze: Nederlands / English

Voorwaarden opgave

Vóór 1 april elk jaar dient uw bibliotheek opgave te hebben gedaan bij Stichting Leenrecht. In totaal ontvangt u – bij geen tijdige ontvangst van uw opgave – drie keer een herinnering van Stichting Leenrecht tot het doen van opgave. Blijft de opgave ook na de derde herinnering uit, dan neemt Stichting Leenrecht uw opgave van het voorgaande jaar, verhoogd met 10%, als basis voor de berekening van de door u te betalen leenrechtvergoeding. Overigens is Stichting Leenrecht gemachtigd via rechtsmaatregelen opgave af te dwingen.

Na ontvangst van de opgave stelt Stichting Leenrecht de hoogte van de verschuldigde vergoeding vast. Dit gebeurt aan de hand van de door de StOL vastgestelde tarieven. U kunt zelf als bibliotheek na opgave van de uitleencijfers een indicatie factuurbedrag op de webportal van Stichting Leenrecht terugzien.
U ontvangt vervolgens in mei een factuur en -specificatie, met een betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u tweemaal een herinnering om alsnog te betalen. Blijft wederom betaling uit, dan ontvangt u een aanmaning waarbij u wordt gesommeerd binnen 7 dagen alsnog de verschuldigde leenrechtvergoeding te betalen. Mocht u nog steeds in gebreke blijven, dan zal Stichting Leenrecht een incassoprocedure starten.

Voorwaarden opgaven