Taalkeuze: Nederlands / English

Voorwaarden opgave

Vóór 1 april elk jaar dient uw bibliotheek opgave te hebben gedaan bij Stichting Leenrecht. In totaal ontvangt u – bij geen tijdige ontvangst van uw opgave – drie keer een herinnering van Stichting Leenrecht tot het doen van opgave. Blijft de opgave ook na de derde herinnering uit, dan neemt Stichting Leenrecht uw opgave van het voorgaande jaar, verhoogd met 10%, als basis voor de berekening van de door u te betalen leenrechtvergoeding. Overigens is Stichting Leenrecht gemachtigd via rechtsmaatregelen opgave af te dwingen.

Na ontvangst van de opgave stelt Stichting Leenrecht de hoogte van de verschuldigde vergoeding vast. Dit gebeurt aan de hand van de door de StOL vastgestelde tarieven. U kunt zelf als bibliotheek na opgave van de uitleencijfers een indicatie factuurbedrag op de webportal van Stichting Leenrecht terugzien.
U ontvangt vervolgens in mei een factuur en -specificatie, met een betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u tweemaal een herinnering om alsnog te betalen. Blijft wederom betaling uit, dan ontvangt u een aanmaning waarbij u wordt gesommeerd binnen 7 dagen alsnog de verschuldigde leenrechtvergoeding te betalen. Mocht u nog steeds in gebreke blijven, dan zal Stichting Leenrecht een incassoprocedure starten.

Voorwaarden opgaven

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord