Taalkeuze: Nederlands / English

Wetgeving & Jurisprudentie

Wetgeving
De leenrechtregeling is opgenomen in de Auteurswet 1912. In de Auteurswet staat vermeld wat Leenrecht is, op welke materialen de regeling van toepassing is en wie betalingsplichtig en auteursrechthebbend is.
De wetgever heeft de uitvoering van de leenrechtregeling ondergebracht bij een collectieve beheersorganisatie Stichting Leenrecht. Daarnaast is de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) opgericht, waardoor verschillende groepen belanghebbenden in balans zijn.

Ook nu de bibliotheken meer digitale werken aanbieden en hun werkkader verruimen via internet en netwerken, biedt de wet voldoende waarborgen voor rechthebbenden om aanspraak te blijven maken op hun rechten. De artikelen uit de Auteurswet en de Wet op naburige rechten die betrekking hebben op het leenrecht kunt u op deze pagina inzien.


 

Auteurswet 1912
Artikel 10 Beschrijving van de auteursrechtelijke werken
Artikel 12 Wettelijke regeling uitlenen en verhuren
Artikel 15c Vergoedingsrecht bij uitleningen, vrijstellingen het doen van afstand
Artikel 15d Bepaling van de vergoedingshoogte
Artikel 15e Geschillen over vaststelling vergoedingshoogte
Artikel 15f Betaling aan de incasso-organisatie (Stichting Leenrecht), toezicht, verdeling middelen
Artikel 15g Opgave van uitleningen, geven van inzage in aantallen
Artikel 35d Handhaving bij onjuiste opgave aantal uitleningen


Wet op de naburige rechten
Artikel 1 Definities verhuren en uitlenen
Artikel 2 Vergoedingsrecht bij uitlening
Artikel 6 Vergoedingsrecht bij uitlening van fonogrammen, vrijstellingen en het doen van afstand
Artikel 7a Vergoedingsrecht bij uitlening van filmmateriaal, vrijstellingen en het doen van afstand
Artikel 8 Vergoedingsrecht bij uitlening van materiaal omroeporganisatie, vrijstellingen en het doen van afstand
Artikel 15a Betaling aan de incasso-organisatie (Stichting Leenrecht), toezicht, verdeling middelen
Artikel 15b Bepaling van de vergoedingshoogte
Artikel 15c Geschillen over vaststelling vergoedingshoogte
Artikel 15d Opgave van uitleningen, geven van inzage in aantallen
Artikel 27a Handhaving bij onjuiste opgave aantal uitleningen


 

De Europese richtlijn van 1992.
Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.

Besluit College van Toezicht.
Besluit van 11 september 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15f tweede lid van Auteurswet 1912 en artikel 15a tweede lid van de Wet op de naburige rechten.

Totstandkoming Leenrecht.
Kamerstukken van de parlementaire behandeling van de Leenrecht wetsvoorstellen alsmede uitspraken van kamerleden en regering betreffende de Wet Toezicht Collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten zijn te vinden op Parlando van de SDU.

 

Wetgeving & Jurisprudentie

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord