Taalkeuze: Nederlands / English

Privacy- en cookieverklaring

 

Verwerking en soort persoonsgegevens

Voor de incasso van de leenrechtvergoeding verwerkt Stichting Leenrecht gegevens van bibliotheken, muziekbibliotheken en instellingen voor kunstuitleen. In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook aan te merken als persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens: uitleengegevens (naam + titel), naw-gegevens, telefoonnummer, relatienummer en e-mailadres. Voor de verdeling van de leenrechtvergoeding via verdeelorganisaties verwerkt Stichting Leenrecht gegevens van rechthebbenden. Het gaat dan om de volgende gegevens: uitleengegevens (naam + titel), naw-gegevens, telefoonnummer, relatienummer en e-mailadres.


Via de Google Analytics cookies waarvan Stichting Leenrecht op haar website gebruik maakt, waarover hieronder meer, worden de IP-adressen waarbij het laatste octet is verwijderd van websitegebruikers verzameld.

 

Bewaartermijnen

De gegevens worden door Stichting Leenrecht bewaard zolang als deze nodig zijn voor de incasso en verdeling van de leenrechtvergoeding of zo lang als de wet dat voorschrijft.

 

Beveiliging

Stichting Leenrecht heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot gegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

 

Inschakeling derden

Stichting Leenrecht maakt gebruik van de diensten van Cedar B.V. die uit naam van Stichting Leenrecht de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbenden voert. In het geval dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt wordt Stichting Leenrecht aangemerkt als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke en Cedar B.V. als de verwerker.

Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van derden. In het geval het verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers.

 

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Stichting Leenrecht verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de volgende doeleinden:

  • verstrekken van persoonsgegevens aan verdeelorganisaties met het oog op de verdeling van de leenrechtvergoeding aan de rechthebbenden.
  • verstrekking van persoonsgegevens aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Stichting Leenrecht.

 

Cookies

Stichting Leenrecht maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. 

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Stichting Leenrecht goed te laten functioneren. Stichting Leenrecht plaatst de volgende functionele cookies:

__cookiepolicy: deze cookie houdt bij of iemand de cookiepolicy heeft geaccepteerd. Deze cookie verloopt na 8.000 dagen.

__.ASPXAUTH: deze cookie houdt de username bij indien de websitegebruiker de checkbox “onthoud mijn inloggegevens” heeft aangevinkt. Deze cookie verloopt na een jaar. 

__ ASP.NET_SessionId: deze cookie houdt bij of iemand is ingelogd en onder welke naam/bedrijf. Deze cookie verloopt na het sluiten van de browser. 

 

Analytische cookies: Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Stichting Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst:

Naam

Opslagperiode na plaatsing of update

__utma

2 jaar

__utmb

30 minuten

__utmc

gedurende de browsersessie

__utmt

10 minuten

__utmz

6 maanden

_ga

2 jaar

 

Uw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u Stichting Leenrecht verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Stichting Leenrecht verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Stichting Leenrecht verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Leenrecht. 

 

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

 

Stichting Leenrecht
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060 2130 KB Hoofddorp


e-mail: privacy@leenrecht.nl  
telefoon: 023 – 799 7049