Taalkeuze: Nederlands / English

Informatie voor rechthebbenden

Jaarlijks verdeelt Stichting Leenrecht de geïncasseerde vergoedingen onder verschillende beheerorganisaties (cbo’s). Stichting Leenrecht keert niet uit aan individuele rechthebbenden maar stelt de middelen ter beschikking aan de organisaties van rechthebbenden.
Deze verdeling geschiedt aan de hand van repartitiereglementen, die door de Minister van Justitie en Minister van OC&W zijn geaccordeerd.

Iedere rechthebbende waarvan het auteursrechtelijk beschermde werk wordt uitgeleend (tijdelijk ter beschikking gesteld aan iemand anders) heeft recht op een billijke vergoeding. Deze rechthebbenden kunnen zich aanmelden bij de betreffende verdeelorganisatie.


 

De rechthebbenden zijn verdeeld over de volgende secties:

  • Geschriften
  • Visuele werken 
  • Multimedia
  • Audio
  • Video 

Per categorie zijn er meerdere beheerorganisaties, die de vergoedingen uitkeren aan de auteursrechthebbenden. De verdeling bij de verschillende secties wordt verricht na goedkeuring door het College van Toezicht. Het College van Toezicht houdt namens de overheid toezicht op de verdeling van de leenrechtgelden.

Voor rechthebbenden