Taalkeuze: Nederlands / English

Over Stichting Leenrecht

Stichting Leenrecht is de organisatie die, door de Minister van Justitie op 30 oktober 1996 in overeenstemming met de Staatssecretaris van OC&W, is aangewezen en als rechtspersoon belast is met de uitvoering van de regeling voor het leen- en verhuurrecht. Zij is bevoegd tot de inning en verdeling van de vergoedingen. De statuten van de stichting zijn door de minister van Justitie geaccordeerd en de stichting staat door middel van het College van Toezicht onder supervisie van de overheid.

Stichting Leenrecht incasseert die vergoedingen rechtstreeks bij de openbare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen. Jaarlijks worden vervolgens die leenrechtvergoedingen aan de rechthebbenden uitgekeerd. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Dat zijn bestaande organisaties die zich elk op een speciale groep van rechthebbenden richten. Leenrechtgelden komen langs die weg terecht bij de grote groepen van rechthebbenden, zoals schrijvers en vertalers, illustratoren, fotografen, vormgevers, uitgevers, componisten, musici, acteurs, producenten en anderen. Daarnaast wordt vaak een beperkt deel van de gelden aangewend voor een scala van sociale en culturele doelen ten gunste van rechthebbenden.

Stichting Leenrecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante rechten. Cedar B.V. is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties.

Over Stichting Leenrecht

De wereld kan niet zonder schrijvers. Leenrecht is daarom meer een leen-eer. Een eer om als grootste publieke instelling een echte bijdrage te leveren aan het geestelijke erfgoed van onze maatschappij.

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Oud-directeur Bibliotheek DOK Delft en voormalig bestuurslid StOL