Taalkeuze: Nederlands / English

Over Stichting Leenrecht

Stichting Leenrecht is de organisatie die, door de Minister van Justitie op 30 oktober 1996 in overeenstemming met de Staatssecretaris van OC&W, is aangewezen en als rechtspersoon belast is met de uitvoering van de regeling voor het leen- en verhuurrecht. Zij is bevoegd tot de inning en verdeling van de vergoedingen. De statuten van de stichting zijn door de minister van Justitie geaccordeerd en de stichting staat door middel van het College van Toezicht onder supervisie van de overheid.

Stichting Leenrecht incasseert die vergoedingen rechtstreeks bij de openbare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen. Jaarlijks worden vervolgens die leenrechtvergoedingen aan de rechthebbenden uitgekeerd. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Dat zijn bestaande organisaties die zich elk op een speciale groep van rechthebbenden richten. Leenrechtgelden komen langs die weg terecht bij de grote groepen van rechthebbenden, zoals schrijvers en vertalers, illustratoren, fotografen, vormgevers, uitgevers, componisten, musici, acteurs, producenten en anderen. Daarnaast wordt vaak een beperkt deel van de gelden aangewend voor een scala van sociale en culturele doelen ten gunste van rechthebbenden.

Stichting Leenrecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante rechten. Cedar B.V. is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties.

Over Stichting Leenrecht

De wereld kan niet zonder schrijvers. Leenrecht is daarom meer een leen-eer. Een eer om als grootste publieke instelling een echte bijdrage te leveren aan het geestelijke erfgoed van onze maatschappij.

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Directeur Stichting CPNB

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord