Taalkeuze: Nederlands / English

StOL

De leenrechttarieven worden vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden zitting. De StOL is hiertoe aangewezen door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem ingeval het stichtingsbestuur niet tot een besluit kan komen.


 

Samenstelling StOL

 

Onafhankelijke voorzitter
Dhr. mr. J.A. Hagen

Ambtelijk secretaris
Mw. F. Pang 

Namens betalingsplichtigen
Dhr. P. Moree
Dhr. P. Broekhoff
Mw. E. Winters

vaste adviseur: mw. F. Pang

adviseurs kunst: dhr. E. ter Schiphorst, mw. E. van den Berg

Namens rechthebbenden
Dhr. D.J. van Leeuwen
Mw. H. Verschuur
Dhr. M. Schok

vaste adviseur: dhr. A. Polman

StOL