Taalkeuze: Nederlands / English

StOL

De leenrechttarieven worden vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden zitting. De StOL is hiertoe aangewezen door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem ingeval het stichtingsbestuur niet tot een besluit kan komen.


 

Samenstelling StOL

 

Onafhankelijke voorzitter
Dhr. mr. J.A. Hagen

Ambtelijk secretaris
Mw. mr. F. Pang 

Namens betalingsplichtigen
Mw. A. Rube (secretaris)
Dhr. R. Pronk
Mw. E. Winters

vaste adviseur: mw. F. Pang

vaste adviseur kunst: mw. I. de Jong

Namens rechthebbenden
Dhr. D.J. van Leeuwen
Dhr. R. Verhoef (penningmeester)
Dhr. M. Schok

vaste adviseur: dhr. A. Polman

StOL

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord