Taalkeuze: Nederlands / English

StOL

De leenrechttarieven worden vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden zitting. De StOL is hiertoe aangewezen door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem ingeval het stichtingsbestuur niet tot een besluit kan komen.


 

Samenstelling StOL

 

Onafhankelijke voorzitter
Dhr. mr. P.H.A. Knol

Ambtelijk secretaris
Mw. M. van Vliet 

Namens betalingsplichtigen
Dhr. P. Moree

Dhr. G. Hendriks

Mw. S. Hermans

vaste adviseurs: mw. F. Pang, dhr. K. Gravesteijn

adviseurs kunst: dhr. M. Aijtink, mw. E. van den Berg

Namens rechthebbenden
Dhr. J. van der Vlist

Mw. H. Verschuur

Dhr. M. Schok

vaste adviseur: dhr. A. Polman

StOL