Taalkeuze: Nederlands / English

VOI©E

Stichting Leenrecht is lid van VOI©E. De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E) is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. VOI©E streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren.

VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn inmiddels lid van VOI©E en verbinden zich daarmee aan een gedragscode. VOI©E ziet toe op naleving van deze gedragscode.

 

CBO-Keurmerk
Voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E is dat de cbo voldoet aan de criteria van het CBO-Keurmerk. Met dit keurmerk wil VOI©E kwaliteit en transparantie bevorderen in alle aspecten van de uitoefening van het rechtenbeheer door collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en in hun voorlichting daarover. Door het keurmerk ontstaat een basis voor vergelijking en kunnen best practices (effectievere werkmethodes) worden gedeeld.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk worden voortdurend geëvalueerd waar nodig verbeterd of aangepast.
Het CBO-Keurmerk is in 2013 voor Stichting Leenrecht verlengd.

Meer informatie over VOI©E en het CBO-Keurmerk is te vinden op de website van VOI©E.

VOI©E & CBO-Keurmerk

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord