Taalkeuze: Nederlands / English

Statuten & Reglementen

Hieronder vindt u de Statuten en verdelingsreglementen van Stichting Leenrecht, (in pdf  48 kB), laatst gewijzigd in januari 2014.

 

Statuten

 

Verdelingsreglementen

 

Algemeen beleid kosten en middelenbeheer

De rechtenopbrengsten van Stichting Leenrecht betreffen gelden die van (openbare) bibliotheken worden ontvangen. De gelden worden in principe pas uitgekeerd aan verdeelorganisaties nadat deze daadwerkelijk zijn ontvangen. Het kredietrisico van de stichting is hierdoor zeer beperkt en betreft niet het vermogen van de stichting maar de aan rechthebbenden door te betalen rechten.

Met betrekking tot het beheerde vermogen heeft Stichting Leenrecht gekozen voor een zeer prudent middelenbeheer, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s van Nederlandse banken.

De administratievergoedingen worden indien en voor zover mogelijk, gerealiseerd naar rato van de verrichte werkzaamheden. De door rechthebbenden verschuldigde administratievergoedingen voor verrichte werkzaamheden worden ingehouden op de te verdelen gelden.

De administratievergoedingen voor leenrechtgelden bedragen 5%. De administratievergoeding heeft volledig betrekking op werkzaamheden met betrekking tot de inning van rechtenopbrengsten.

Stichting Leenrecht heeft geen winstoogmerk. Bij normale omstandigheden wordt een batig saldo toegevoegd aan de te verdelen gelden van het volgende kalenderjaar.

 

Statuten en Reglementen

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord