Taalkeuze: Nederlands / English

Informatie voor gebruikers

Jaarlijks verdeelt Stichting Leenrecht de geïncasseerde vergoedingen onder de beheerorganisaties (cbo’s). De stichting is daartoe aangewezen door de Minister van Justitie, als collectieve beheerder voor de rechten van de rechthebbende partijen. Stichting Leenrecht keert niet uit aan individuele rechthebbenden maar stelt de middelen ter beschikking aan de organisaties van rechthebbenden.
Deze verdeling geschiedt aan de hand van repartitiereglementen, die door de Minister van Justitie en Minister van OC&W zijn geaccordeerd.

Als uw organisatie auteursrechtelijk beschermde werken uitleent en geen wettelijke vrijstelling heeft, dan bent u wettelijk verplicht hiervan opgave te doen aan Stichting Leenrecht.

Stichting Leenrecht draagt naast het beheer van de collectieve leenrechten ook zorg voor de collectieve rechten met betrekking tot het verhuur van audio. Het verhuurrecht is een deel van het openbaarmakingsrecht en derhalve vatbaar voor overdracht. In het geval voor audio verhuur heeft er een overdracht plaatsgevonden, ofwel een mandaat naar Stichting Leenrecht. Voor audio verhuur is dit mandaat aanwezig, zodat Stichting Leenrecht kan overgaan tot het innen van gelden verkregen uit verhuur.

Voor gebruikers

Leenrecht is belangrijk voor rechthebbenden en voor bibliotheken. Bibliotheken dragen trouw het leenrecht af, omdat zij belang hebben bij schrijvers, makers die onder andere via de bibliotheken hun publiek bereiken. Het is niet voor niets geregeld in de Auteurswet dat schrijvers recht hebben op een billijke vergoeding, en dat bibliotheken de taak hebben informatie vrij toegankelijk te maken.

 

Erna Winters
Directeur Bibliotheek Kennemerwaard en bestuurslid StOL