Taalkeuze: Nederlands / English

Informatie voor gebruikers

Jaarlijks verdeelt Stichting Leenrecht de geïncasseerde vergoedingen onder de beheerorganisaties (cbo’s). De stichting is daartoe aangewezen door de Minister van Justitie, als collectieve beheerder voor de rechten van de rechthebbende partijen. Stichting Leenrecht keert niet uit aan individuele rechthebbenden maar stelt de middelen ter beschikking aan de organisaties van rechthebbenden.
Deze verdeling geschiedt aan de hand van repartitiereglementen, die door de Minister van Justitie en Minister van OC&W zijn geaccordeerd.

Als uw organisatie auteursrechtelijk beschermde werken uitleent en geen wettelijke vrijstelling heeft, dan bent u wettelijk verplicht hiervan opgave te doen aan Stichting Leenrecht.

Stichting Leenrecht draagt naast het beheer van de collectieve leenrechten ook zorg voor de collectieve rechten met betrekking tot het verhuur van audio. Het verhuurrecht is een deel van het openbaarmakingsrecht en derhalve vatbaar voor overdracht. In het geval voor audio verhuur heeft er een overdracht plaatsgevonden, ofwel een mandaat naar Stichting Leenrecht. Voor audio verhuur is dit mandaat aanwezig, zodat Stichting Leenrecht kan overgaan tot het innen van gelden verkregen uit verhuur.

Voor gebruikers

Leenrecht is belangrijk voor rechthebbenden en voor bibliotheken. Bibliotheken dragen trouw het leenrecht af, omdat zij belang hebben bij schrijvers, makers die onder andere via de bibliotheken hun publiek bereiken. Het is niet voor niets geregeld in de Auteurswet dat schrijvers recht hebben op een billijke vergoeding, en dat bibliotheken de taak hebben informatie vrij toegankelijk te maken.

 

Erna Winters
Directeur Bibliotheek Kennemerwaard

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord