Taalkeuze: Nederlands / English

Verdeelorganisaties

Welke rechthebbende heeft recht op een vergoeding en bij welke beheerorganisatie kan hij zijn vergoeding innen?

Een ieder die volgens de Auteurswet 1912 of volgens de Wet op de naburige rechten als auteursrechthebbende wordt erkend, heeft in beginsel recht op een vergoeding indien het werk waarop dat auteursrecht rust, wordt uitgeleend.

Het betreft de volgende hoedanigheden van de makers van auteursrechtelijke beschermde werken:

 • Schrijvers, Freelance journalisten
 • Vertalers
 • Ondertitelaars
 • Illustratoren
 • Fotografen
 • Bewerkers
 • Samenstellers
 • Scenarioschrijvers
 • Uitgevers
 • Uitvoerende kunstenaars (musici, toneelspelers, acteurs etc.)
 • Uitvoerende producenten
 • Regisseurs
 • Omroeporganisaties


Het betreft de volgende rechtsopvolgers van deze makers:

 • Erfgenamen (tot 70 jaar na het overlijden van de maker)

 

Lira
De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) is de beheerorganisatie voor de schrijvers, vertalers, bewerkers, freelance journalisten en scenarioschrijvers (of hun erfgenamen) van geschreven teksten. 

PRO
De Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) is de beheerorganisatie van uitgevers. 

Pictoright
Pictoright is de beheerorganisatie voor visuele makers zoals beeldend kunstenaars, illustratoren, grafisch ontwerpers en fotografen (of hun erfgenamen). 

STAP
Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) is de beheerorganisatie voor producenten (of hun vertegenwoordigers) van geluidsdragers. 

Stemra

Stichting Exploitatie Mechanische Rechten Auteurs (Stemra) is de beheerorganisatie voor auteursrechthebbenden op muziekwerken, zoals componisten, tekstschrijvers, uitgevers en musici.

VEVAM
Stichting VEVAM is de rechtenorganisatie voor regisseurs van audiovisuele werken. 

NORMA
Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (NORMA) is de beheerorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaars, waaronder musici, acteurs, zangers, dansers, cabaretiers etc. Kortom: iedereen die een werk van wetenschap, letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op andere wijze 'uitvoert'.

FEMU

Stichting Federatie Muziek Auteurs en -uitgevers incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten. 

Sekam Video
Sekam Video is de beheerorganisatie voor producenten van film- en televisiewerken. 

 

Verdeelorganisaties