Taalkeuze: Nederlands / English

Deelnemende organisaties

Binnen de secties wordt door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties het beleid van Stichting Leenrecht bepaald. Eenmaal vastgestelde verdeelreglementen worden ter goedkeuring aan de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van OCW voorgelegd.

De volgende deelnemende organisaties zijn aangesloten bij Stichting Leenrecht:

 • Auteursbond
 • Stichting Pictoright
 • Groep Algemene Uitgevers (Mediafederatie)
 • Vereniging van muziekhandelaren en –uitgevers in Nederland (VMN)
 • Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI)
 • Stichting Stemra
 • De Kunstenbond
 • Nederlandse Toonkunstenaars Bond (Ntb)
 • Nederlandse Illustratoren Club
 • Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK)
 • Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
 • Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira)
 • Stichting VEVAM (Rechtenorganisatie voor regisseurs van audiovisuele werken)
 • Stichting tot exploitatie van kabeltelevisierechten op audiovisueel materiaal Video (SEKAM Video)
Deelnemende organisaties