Taalkeuze: Nederlands / English

Deelnemende organisaties

Binnen de secties wordt door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties het beleid van Stichting Leenrecht bepaald. Eenmaal vastgestelde verdeelreglementen worden ter goedkeuring aan de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van OCW voorgelegd.

De volgende deelnemende organisaties zijn aangesloten bij Stichting Leenrecht:

 • Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VsenV)
 • Stichting Pictoright
 • Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
 • Vereniging van muziekhandelaren en –uitgevers in Nederland
 • Nederlands Genootschap van Vertalers (NGTV)
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • Nederlandse Vereniging van Producenten en Imporeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI)
 • Stichting Stemra
 • FNV Kiem
 • Nederlandse Toonkunstenaars Bond (Ntb)
 • Nederlandse Illustratoren Club
 • Bond van Nederlandse Ontwerpers (BNO)
 • Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • SBS Nederland
 • RTL Nederland
 • Federatie van Kunstenaarsverenigingen
 • Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira)
 • Vereniging ter exploitatie van vertoningsrechten van audiovisueel materiaal (VEVAM)
 • Stichting tot exploitatie van kabeltelevisierechten op audiovisueel materiaal (SEKAM)
Deelnemende organisaties