Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven voorgaande jaar

 

De tarieven voor de facturatie 2019 waren als volgt

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1382
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1786
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3420
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3420
Multimedia Cd-roms, DVD-roms, games en computerdiskettes 0,5866
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,3571
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken

2,5000**

  *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven van 2019 zijn vastgesteld in de StOL en gebruikt voor de factuur 2019.

In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2018 is de verschuldigde vergoeding voor 2019 berekend.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

Berichten:

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

1 2 3