Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven voorgaande jaar

 

De tarieven voor de facturatie 2018 waren als volgt

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1355
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1751
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3353
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3353
Multimedia Cd-roms, DVD-roms, games en computerdiskettes 0,5751
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,2521
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken

2,5000**

  *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven van 2018 zijn op 7 maart 2018 vastgesteld in de StOL en gebruikt voor de factuur 2018.

In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2017 is de verschuldigde vergoeding voor 2018 berekend worden.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

Berichten:

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

1 2 3