Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven voorgaande jaar

 

De tarieven voor de facturatie 2017 waren als volgt.

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1338
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1729
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3310
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3310
Multimedia Cd-roms, games en computerdiskettes 0,5677
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,1847
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken

2,2500**

 *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven waren op 15 maart 2017 besproken in de StOL, maar de vergadering bereikte toen geen overeenstemming. De StOL kwam op 28 juni opnieuw bijeen en besloot toen de uitkomsten van het OCW-rapport 'Ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen' nog niet te verwerken in de tarieven. De tarieven voor 2017 werden definitief vastgesteld op de hoogte van de eerder gecommuniceerde voorlopige tarieven. 

In deze Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2016 werd de verschuldigde vergoeding voor 2017 berekend. De tarieven 2017 zijn gebruikt op uw factuur 2017.

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

Berichten:

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

25 jaar Stichting Leenrecht

25 jaar Stichting Leenrecht vierden we het afgelopen jaar met een Jubileumbijeenkomst in Den Haag op 25 september 2015. »

1 2