Taalkeuze: Nederlands / English

E-books en e-readers

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books.

E-books
In het arrest van 10 november 2016 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat onder omstandigheden e-books net als gedrukte boeken onder het wettelijk leenrecht kunnen vallen. Over de gewenste uitleg van deze uitspraak en de samenhang met het bestaande model van de Onlinebibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek wordt op dit moment tussen de VOB en Stichting Leenrecht overleg gevoerd.

Voor het jaar 2018 verandert voor bibliotheken niets aan hun opgave. De Koninklijke Bibliotheek biedt een ruim aanbod van digitaal uitleenbare e-books via een online portal, maar deze dienst staat los van het leenrecht. Deze uitleningen hoeft u derhalve niet op te geven voor leenrecht. Zie voor verdere informatie over deze dienst www.onlinebibliotheek.nl/

E-readers
In de situatie bij de uitleen van e-readers hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
De VOB heeft in en buiten de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) aan rechthebbenden laten weten voor de uitleen van e-readers geen landelijke regeling na te streven. Het gaat om een tijdelijk model dat er vooral op is gericht bibliotheekleden te laten kennismaken met het e-book. Per bibliotheek betreft het bovendien een beperkt aantal e-readers en een gering aantal uitleningen. Er is daarom geen tarief vastgesteld voor e-books op dragers. Om de ontwikkeling te kunnen volgen vragen VOB en Stichting Leenrecht wel om opgave van het aantal uitleningen van e-books op dragers.


Onder een e-reader wordt verstaan: een drager waarop digitale bestanden, zoals bijvoorbeeld e-books kunnen worden gezet. De praktijk van het uitlenen van e-readers is heel divers. Op het uitlenen van een lege e-reader (zonder werken of materiaal erop) is het auteursrecht niet van toepassing. Dit is zonder meer toegestaan.
Het uitlenen van een voorbespeelde e-reader, e-booksdisc of e-bookstick die door of met toestemming van de uitgever/rechthebbenden in het verkeer is gebracht, valt onder het leenrecht. Dat geldt ook voor het uitlenen van e-readers waarop door bibliotheken met toestemming van rechthebbenden e-books zijn gezet. Hiervan moet dan ook opgave worden gedaan aan Stichting Leenrecht.
Bij de opgave aan Stichting Leenrecht geldt dat in het geval er meerdere e-books op een e-reader staan, u per titel opgave dient te doen. In geval er audio (cd/dvd/luisterboek) en/of video op de e-reader is gezet, dient er opgave gedaan te worden in de toepasselijke categorie en wordt het voor die categorie vastgestelde tarief in rekening gebracht.

Meer informatie?
Bel Arjen Polman 023-7997012 of mail leenrecht@cedar.nl

Berichten:

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

Top 100 uitleningen 2017

De boeken uit de serie Het leven van een loser van de Amerikaan Jeff Kinney zijn nog steeds de meest uitgeleende boeken in de openbare bibliotheken van Nederland »

25 jaar Stichting Leenrecht

25 jaar Stichting Leenrecht vierden we het afgelopen jaar met een Jubileumbijeenkomst in Den Haag op 25 september 2015. »

1 2

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord