Taalkeuze: Nederlands / English

Definitieve tarieven 2017

De tarieven voor de facturatie 2017 zijn als volgt.

Soort werkDragersTarief in euro’s
Geschriften Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries 0,1338
Luisterboeken Audio cd’s, USB-sticks 0,1729
Audio Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes 0,3310
Video/DVD Video’s, dvd’s en blu-rays 0,3310
Multimedia Cd-roms, games en computerdiskettes 0,5677
Complete Muziekwerken Partiturenpartijen 5,1847
E-books E-books *
Kunstuitleen Kunstwerken 2,2500**

 *) zie bericht E-books en e-readers

**) zie tarieven Kunstuitleen

De tarieven zijn op 15 maart jl. besproken in de StOL, maar de vergadering heeft toen geen overeenstemming bereikt. De StOL is op 28 juni opnieuw bijeen gekomen en heeft besloten de uitkomsten van het OCW-rapport 'Ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen' dit jaar nog niet te verwerken in de tarieven. De tarieven voor 2017 zijn daarmee definitief vastgesteld op de hoogte van de eerder gecommuniceerde voorlopige tarieven. 

In deze Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven en de opgegeven uitleningen over 2016 wordt de verschuldigde vergoeding voor 2017 berekend. De factuur voor deze vergoeding moet uiterlijk in juli 2017 worden voldaan. 

De tarieven die vorig jaar gebruikt zijn vindt u hier

De definitieve tarieven 2017 vindt u op uw factuur. U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

 

Tarieven
 

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord