Taalkeuze: Nederlands / English

Beter zicht op uitleningen noodzakelijk

In december 2016 keerde Stichting Leenrecht via de verdeelorganisaties Lira, PRO en Pictoright vergoedingen uit die opnieuw fors lager waren dan vorig jaar. De teller van het opgegeven aantal uitleningen over 2015 kwam niet verder dan 73,8 miljoen (waarvan 68,9 miljoen boeken): een daling van 7,5% ten opzichte van de aantallen over 2014. Opvallend genoeg meldde het CBS in juli 2016 dat het aantal uitleningen in 2015 juist was gestegen, met 1%: cbs.nl/aantal-bibliotheekleden-en-uitleningen-stabiliseert. Stichting Leenrecht vindt deze significante verschillen in cijfers niet acceptabel.

Marktverkenning

In februari 2016 presenteerde Stichting Leenrecht haar ‘Marktverkenning Leenrecht’. In dit rapport is duidelijk uiteengezet waarom het van groot belang is voor bibliotheken, uitgevers en auteurs om beter zicht te krijgen op de uitleningen waar de leenrechtvergoeding op is gebaseerd.

De traditionele rol van bibliotheken als uitlener verandert naar die van facilitator van uitleenhandelingen op allerlei locaties (scholen, welzijnscentra etc.). We zien initiatieven van uitleen door nieuwe partijen waarbij registratie ontbreekt. Ook zien wij verschillen tussen de opgaves van bibliotheken: deze worden in groeiende mate naar eigen inzicht ingevuld. Het beeld over uitlenen is door deze ontwikkelingen vertroebeld geraakt.


Onderzoek OCW

Naar aanleiding van onze Marktverkenning en de reacties uit de branche besloot het ministerie OCW een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de uitleningen en leenrechtvergoedingen. De eerste resultaten van dit onderzoek dit najaar waren teleurstellend. Ook het onderzoeksbureau bleek geen grip te kunnen krijgen op de praktijk van afwijkende cijfers en tegenstrijdige rapporten. Reden voor Stichting Leenrecht om bij OCW aan te dringen op aanvullend kwantitatief onderzoek.

Door de uitspraak van het Europese Hof is er op dit moment veel aandacht voor e-lending. De uitspraak zal consequenties hebben voor het leenrecht.  Stichting Leenrecht zal zich ook in 2017 inspannen om samen met de stakeholders op álle terreinen de noodzakelijke stappen te zetten om te komen tot een vernieuwd, billijk en toekomstbestendig stelsel voor het leenrecht.

   


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten:

Top 100 uitleningen 2016

De boeken uit de serie Het leven van een loser van de Amerikaan Jeff Kinney zijn nog steeds de meest uitgeleende boeken in de openbare bibliotheken van Nederland »

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord