Taalkeuze: Nederlands / English

Europees Hof spreekt zich uit voor e-lending

Het Europees Hof is van mening dat e-books net als papieren boeken door bibliotheken moeten kunnen worden uitgeleend. In het arrest dat hedenochtend 10 november is gewezen wordt duidelijk dat het leenrecht ook van toepassing is op digitale boeken, waardoor bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de uitgever e-books mogen uitlenen.

Het Hof stelt wel duidelijke voorwaarden aan de uitleenpraktijk: het e-book moet op legale wijze verkregen zijn en er moet gebruik worden gemaakt van het model van one-copy, one-user. Dit houdt in dat er nooit meer e-books tegelijkertijd kunnen worden uitgeleend dan er kopieën zijn aangeschaft.

Het Hof heeft met dit arrest de vragen beantwoord die de Nederlandse rechter had voorgelegd. De zaak zal nu worden voortgezet bij de Rechtbank in Den Haag, die onder andere zal moeten bepalen hoe deze uitleg van de Europese richtlijn uitpakt in de Nederlandse situatie.

Stichting Leenrecht heeft zich als uitvoeringsorganisatie altijd neutraal opgesteld in deze kwestie. In onderhandelingen met de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) waren beide partijen het al sinds 2008 eens dat het leenrecht niet van toepassing was op e-books. Dit betekende dat bibliotheken voor het uitlenen van e-books licenties moesten afsluiten met uitgevers. Toen duidelijk werd dat veel e-books niet ter beschikking werden gesteld, heeft de VOB de zaak om principiële redenen voorgelegd aan de rechter.

Stichting Leenrecht vindt het een goede zaak dat er nu duidelijkheid is over de uitleg van de Europese Richtlijn waar het leenrecht op gebaseerd is. Nu is gebleken dat er ook in het digitale domein een wettelijke taak is weggelegd voor Stichting Leenrecht, zullen wij in overleg treden met alle betrokken partijen om te komen tot een praktische regeling waar iedereen zich in kan vinden: bibliotheken, lezers, auteurs en uitgevers.

Voor achtergronden van de zaak, kijk hier.

 

 

 

MARKTVERKENNING STICHTING LEENRECHT

In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan heeft Stichting Leenrecht een marktverkenning uitgevoerd naar de veranderende omstandigheden in de bibliotheeksector, en de gevolgen voor het leenrecht.

Het volledige eindverslag van deze verkenning kunt u hier downloaden, in pdf.  

Klik op onderstaande afbeelding voor een leesbare versie van de bij het eindverslag behorende infographic.

 

Infographic Marktverkenning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.


 

Berichten:

25 jaar Stichting Leenrecht

25 jaar Stichting Leenrecht vierden we het afgelopen jaar met een Jubileumbijeenkomst in Den Haag op 25 september 2015. »

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord