Taalkeuze: Nederlands / English

Uitspraak inzake verlengingen

 

Hoge Raad wijst eis Stichting Leenrecht af

De Hoge Raad oordeelde dat een verlenging geen afzonderlijke, nieuwe uitlening is, maar onderdeel van de (oorspronkelijke) uitlening. Uit het gegeven dat de Nederlandse Auteurswet uitgaat van een vergoeding per uitlening, volgt dus niet dat een verlenging tot een hogere vergoeding leidt. Een verlenging leidt immers niet tot meerdere uitleningen. Deze uitleg miskent aldus de Hoge Raad niet dat de nationale rechter het leenrecht zo dient uit te leggen dat rechthebbenden een passend inkomen ontvangen. Bij de vaststelling van de door de auteur per uitlening te ontvangen vergoeding kan immers rekening gehouden worden met een eventuele verlenging. De Hoge Raad volgt hierin het Haagse Gerechtshof dat eerder overwoog dat in de StOL moet worden vastgesteld wat een billijke vergoeding is, gelet op de periode van maximale uitlening aan één gebruiker.

De Stichting Leenrecht heeft met teleurstelling kennis genomen van het arrest. De afwijzing heeft tot gevolg dat de rechthebbenden over de afgelopen jaren een substantieel bedrag mislopen. Het huidige leenrechttarief biedt hiervoor geen compensatie. Het tarief is in 1999 vastgesteld per uitlening zonder rekening te houden met eventuele verlengingen.

De juridische procedure is nu tot een einde gekomen, de consequenties van het arrest worden besproken in het kader van de StOL. De Stichting Leenrecht heeft inmiddels de financiële afwikkeling verzorgd voor de bibliotheken die over de uitleenjaren 2007 e.v. een vergoeding per niet-betaalde verlenging aan Stichting Leenrecht hebben afgedragen. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan contact op met Arjen Polman op telefoonnummer 023-7997012.

De leenrechtvergoedingen die Stichting Leenrecht jaarlijks incasseert bij de bibliotheken worden uitgekeerd aan uitgevers, auteurs en andere makers.

 
Lees hier het arrest van de Hoge Raad (pdf, 0,2MB)

Berichten:

Leenrecht bij scholen

Het leenrecht is ook van toepassing bij uitlenen op scholen, maar onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van de betaling van leenrechtvergoeding. Hoe zit dat? »

1 2