Taalkeuze: Nederlands / English

Leenrecht bij scholen

Leenrecht bij scholen

Leenrecht en scholen

In het verleden was er onduidelijkheid over de toepasselijkheid van het leenrecht bij uitlenen op scholen. Onderwijsinstellingen waren vrijgesteld van de betaling van de leenrechtvergoeding. Maar wat als scholen samenwerkten met openbare bibliotheken, die wel leenrecht moesten betalen? De staatssecretaris van OCW heeft aan die onduidelijkheid een einde gemaakt door te bepalen dat de wet zal worden aangepast.

In de toekomstige structurele situatie ontvangen rechthebbende auteurs en uitgevers een vergoeding voor de uitlening van hun boeken via bibliotheken op scholen ongeacht de soort bibliotheek. Daarvoor wordt de Auteurswet gewijzigd. De onderwijsvrijstelling komt te vervallen voor scholen voor PO, VO en MBO, maar de vergoedingsplicht neemt het ministerie op zich. Daarmee wil men voorkomen dat het onderwijs administratieve en financiële lasten zal ondervinden.   

Om de hoogte van de vergoeding te bepalen laat OCW onafhankelijk onderzoek doen naar het aantal uitleningen op en door scholen. Daarbij is onder andere van belang of de boeken de school verlaten.  

Ten behoeve van dit onderzoek heeft Stichting Leenrecht op de opgaveportal een extra scherm toegevoegd, de categorie Uitleningen op school. In deze categorie kunnen bibliotheken alle uitleningen opvoeren die zijn uitgeleend op en door scholen, in het kader van dBos of een andere samenwerkingsvorm tussen openbare bibliotheek en school. Het gaat om uitleningen die zijn geregistreerd in het systeem van de openbare bibliotheek, waarbij het niet van belang is of de boeken eigendom zijn van de bibliotheek of de school.   

De uitvraag gebeurt op vrijwillige basis en dient enkel voor het verkrijgen van inzicht. Het tarief voor de uitleningen in deze categorie is 0.

 

 

Berichten:

1 2