Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven kunstuitleen

Vaststelling van de tarieven voor kunstuitleen

In de StOL onderhandelen betalingsplichtigen en rechthebbenden over de hoogte van de leenrechtvergoeding. Namens de rechthebbenden zit de Stichting Leenrecht aan tafel en namens de betalingsplichtigen is dit de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Met ingang van november 2013 is mevrouw Isabella de Jong, directeur Kunstcentrum Zaanstad, op voorstel van de onafhankelijke voorzitter van de StOL namens een aantal grote instellingen voor kunstuitleen als adviseur toegetreden tot de VOB-delegatie. In de VOB-delegatie is zij belast met de exclusieve woordvoering over het tarief voor de uitleen van beeldende kunst. Met deze constructie is de mogelijkheid geschapen dat de branche zelf via het wettelijke platform van de StOL over leenrechtvergoedingen rechtstreeks kan onderhandelen met rechthebbenden.

In de StOL-vergadering van 18 maart 2014 is besloten het tarief kunstuitleen met ingang van 1 januari 2015 zodanig te verhogen dat voor de uitlening van werken van beeldende kunst uiteindelijk een bedrag van € 2,50 per uitlening wordt voldaan. Deze tariefsverhoging wordt gefaseerd ingevoerd over een periode van vier jaar, volgens onderstaand schema. Vanaf 1 januari 2019 zal op het tarief een inflatiecorrectie van toepassing zijn volgens de in de StOL afgesproken regels. Voor de benaming van de tarieven en het tijdvak van vergoeding wordt voor beeldende kunst voortaan dezelfde systematiek gevolgd als die voor alle andere media.

Na uitgebreid overleg waren de betrokken partijen het er over eens dat deze aanpassing van het tarief en de gekozen methodiek het meest recht deden aan de verschillende standpunten. De rechthebbenden krijgen meer uitzicht op een redelijke vergoeding, kunstuitlenen weten voor een langere periode waar ze aan toe zijn.

De tarieven kunstuitleen luiden in de nieuwe systematiek als volgt:

tarief

tijdvak 

vergoeding

grondslag 

uitleningen in jaar

jaar

van inning

bedrag

tarief

2014

2014

2013

2014

€ 1,5435

2015

2015

2014

2015

€ 1,75

2016

2016

2015

2016

€ 2,00

2017

2017

2016

2017

€ 2,25

2018

2018

2017

2018

€ 2,50

2019

2019

2018

2019

€ 2,50 + index

 

 

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord