Taalkeuze: Nederlands / English

Tarieven kunstuitleen

Vaststelling van de tarieven voor kunstuitleen

In de StOL onderhandelen betalingsplichtigen en rechthebbenden over de hoogte van de leenrechtvergoeding. Namens de rechthebbenden zit de Stichting Leenrecht aan tafel en namens de betalingsplichtigen is dit de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Met ingang van 13 maart 2019 zijn de heer Ter Schiphorst van SBK en mevrouw Van den Berg van Kunstuitleen Rotterdam als adviseur kunstuitleen toegetreden tot de VOB-delegatie. In de VOB-delegatie zijn zij belast met de exclusieve woordvoering over het tarief voor de uitleen van beeldende kunst. 

In de StOL-vergadering van 18 maart 2014 was besloten het tarief kunstuitleen met ingang van 1 januari 2015 zodanig te verhogen dat voor de uitlening van werken van beeldende kunst uiteindelijk een bedrag van € 2,50 per uitlening wordt voldaan. Deze tariefsverhoging werd gefaseerd ingevoerd over een periode van vier jaar.

In de StOL-vergadering van 13 maart jl. is besloten dat het tarief voor 2019 op € 2,50 wordt gehouden. In 2020 wordt opnieuw onderhandeld over het tarief. 

 

Een overzicht van de tarieven kunstuitleen:

tarief

tijdvak 

vergoeding

grondslag 

uitleningen in jaar

jaar

van inning

bedrag

tarief

2014

2014

2013

2014

€ 1,5435

2015

2015

2014

2015

€ 1,75

2016

2016

2015

2016

€ 2,00

2017

2017

2016

2017

€ 2,25

2018

2018

2017

2018

€ 2,50

2019

2019

2018

2019

€ 2,50