Taalkeuze: Nederlands / English

Project BLIIPS

 

Het project BLIIPS staat voor “Books and Libraries: Intelligence and Interaction through Puzzle- and Skinnerboxes”. Het project is gesitueerd in een samenwerking met bovengenoemde partijen en gaat over het verrijken van de fysieke bibliotheek met sensoren waarmee data over gebruikers kunnen worden verzameld. Deze data kan dan gebruikt worden voor het analyseren van gedrag van gebruikers van de bibliotheek met behulp van intelligente algoritmen. Hiermee kan gedrag geanalyseerd worden, kunnen voorspellingen gedaan worden over dit gedrag en kan geëxperimenteerd worden met strategieën om dit gedrag te veranderen.      

Inhoudelijk

Project BLIIPS is een pilot-project en gericht op het exploreren van het verzamelen en gebruik van data in de fysieke (openbare) bibliotheek. Het lange termijndoel van de partners is het faciliteren van de totstandkoming van een “data lab” voor bibliotheken. Het pilot-project heeft een beperktere scope, en richt zich op het experimenteren met benodigde sensoren in de fysieke bibliotheek Alkmaar, het daar verzamelen van data over het gedrag van gebruikers, en vooral het op verschillende manieren analyseren van deze data met intelligente algoritmen. Naast het passief monitoren zal ook het actief beïnvloeden van gedrag worden bestudeerd met behulp van informatievoorziening via een smartphone-app. Dit laatste zal gebeuren via een beperkt prototype van een navigatie-app waarmee de gebruiker op een (interactieve) kaart van de bibliotheek wordt geplaatst en waarmee locatie-gebaseerde aanwijzingen gegeven kunnen worden voor het vinden van specifieke objecten, boeken en locaties. Feedback van gebruikers kan gebruikt worden voor tevredenheidsonderzoek en analyses.

Budget en resultaten

Het budget voor dit pilot-project wordt ter beschikking gesteld door Stichting Leenrecht. Eindproducten van het project zullen in ieder geval zijn: 1) een rapportage van de pilot-studie naar het gedrag van bezoekers van de openbare bibliotheek Alkmaar, inclusief analyses en uitgevoerde experimenten (met en zonder gebruikers); 2) een rapportage van de experimentele soft- en hardware-opzet voor het verkrijgen, en de analyse, van data over het gedrag van de bibliotheekbezoekers; 3) een rapportage over een prototype van een navigatie-app die gebruikt kan worden om bezoekers te sturen in hun gebruik van de bibliotheek.      

De studie zal zich ook vooral richten op de vraag hoe het aantal uitleningen te stimuleren op basis van inzicht in de data over de gebruikers. Het project zal in principe worden uitgevoerd in de periode januari tot augustus 2016.

Het project wordt geleid door dr.ir. Martijn van Otterlo:  http://martijnvanotterlo.nl/bliips.html

 



 

Berichten:

1 2

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord