Taalkeuze: Nederlands / English

Nieuwe voorzitter Stichting Leenrecht

 

Hans van der Vlist is per 1 april benoemd als voorzitter van Stichting Leenrecht.

Het bestuur van Stichting Leenrecht is verheugd dat het mr. Hans van der Vlist bereid heeft gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Hij volgt daarmee Diederik van Leeuwen op wiens laatste termijn binnenkort afloopt. De heer Van Leeuwen heeft het voorzitterschap sinds 2015 bekleed.

Hans van der Vlist heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur, beginnend met diverse leidinggevende functies bij de ministeries van VROM en Justitie, en vervolgens bestuurslid van de Raad voor de rechtspraak. In 2005 keerde hij terug bij het Ministerie van Justitie als directeur-generaal verantwoordelijk voor (rechtspleging en) rechtshandhaving. Van 2011 tot 2016 was hij secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar hij werd opgevolgd door de huidige SG Marjan Hammersma. Aansluitend was hij consultant bij de Algemene Bestuursdienst. In oktober 2020 ging Hans met pensioen, sindsdien is hij zelfstandig consultant.   

Hans van der Vlist  heeft veel ervaring als bestuurder en commissaris. Zijn huidige functies behelzen onder andere vice-voorzitter RvT bij de Parnassia Groep (geestelijke gezondheidszorg), voorzitter auditcommissie bij de Nationale Politie en voorzitter auditcommissie bij het UWV.

Diederik van Leeuwen leidde Stichting Leenrecht sinds april 2015 en trapte gelijk goed af met de festiviteiten rond het 25-jarig jubileum. Vervolgens bleek hij de juiste man om namens de rechthebbenden de discussies te voeren rond de taaie dossiers van het digitaal lenen en de schoolbibliotheken.

Het bestuur en de medewerkers van Stichting Leenrecht danken Diederik voor zijn positieve leiding, altijd vrolijke inbreng en nooit aflatende inzet. We kennen hem als een man met een feilloze neus voor uitdagingen, wij wensen hem daarmee ook in de toekomst veel succes.

Berichten:

E-books en e-readers

E-books worden op allerlei manieren tijdelijk ter beschikking gesteld. Lees hier meer over uw rechten en plichten bij het gebruik van e-books. »

1 2