Taalkeuze: Nederlands / English

Kunstuitleen

Leenrechtvergoeding voor kunstwerken

Een kunstuitleeninstelling mag zonder toestemming van de kunstenaar diens kunstwerken uitlenen. Zo'n kunstwerk kan zijn aangekocht, zijn ingehuurd of in consignatie zijn genomen. De enige verplichting die op de uitlener rust, is het betalen van de wettelijke vergoeding.
De kunstenaar ontvangt die vergoeding voor het gebruik van het werk, ook als hij de uitlenende kunstuitleeninstelling niet kent. Stichting Leenrecht zorgt dat de vergoeding wordt geïnd en doorbetaald.

Leenrechtprocedure kunstuitleen

Ieder jaar stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) het tarief per uitlening vast. Alle kunstuitleeninstellingen doen jaarlijks opgave via de webportal van Stichting Leenrecht van het aantal uitleningen van het voorgaande jaar. De opgegeven uitleningen worden gefactureerd tegen het vastgestelde tarief. 

De geïncasseerde bedragen worden via de betreffende beheerorganisatie Pictoright uitbetaald aan de kunstenaars en andere visuele rechthebbenden. Pictoright beschikt over de gegevens van veel kunstenaars, maar voor de zekerheid kunt u zich altijd aanmelden, voor meer informatie zie de website. Aangezien het hier de uitvoering van een wettelijke regeling betreft, is het niet noodzakelijk voor een kunstenaar om aangesloten te zijn bij Pictoright om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Afstand doen van leenrecht

Een kunstenaar kan afstand doen van zijn recht op een leenrechtvergoeding. Volgens artikel 15c lid 4 van de Auteurswet dient een kunstenaar de afstand schriftelijk aan Stichting Leenrecht mee te delen.
De verklaring moet wel aan bepaalde vormeisen voldoen. Bijgaand model kan gebruikt worden als afstandsverklaring.

Kunstuitleeninstellingen vragen de kunstenaar soms afstand te doen van zijn leenrecht. Zijn werk wordt dan alleen in de collectie genomen of gehouden indien hij deze verklaring ondertekent. Stichting Leenrecht betreurt het dat de wettelijke aanspraak op de leenrechtvergoeding op deze wijze aan de kunstenaar wordt ontzegd en adviseert de kunstenaar in het algemeen de afstandsverklaring niet te ondertekenen.
Indien de kunstenaar ervoor kiest om afstand te doen van zijn recht op een leenrechtvergoeding, dan zal daar bij de verdeling rekening mee worden gehouden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar schriftelijk aan Stichting Leenrecht meedeelt dat hij afstand doet.

Stichting Leenrecht zal enkel rekening houden met de afstandsverklaringen die betrekking hebben op alle uitleningen door kunstuitleeninstellingen van door de kunstenaar vervaardigde werken. Dit houdt in dat een kunstenaar niet op onderdelen afstand kan doen, zoals tegenover een bepaalde kunstuitleeninstelling of voor een bepaald werk.
Indien een kunstuitleeninstelling kan aantonen dat een kunstenaar afstand heeft gedaan dan is geen leenrechtvergoeding verschuldigd voor de uitleningen van deze betreffende kunstenaar. Stichting Leenrecht zal hier bij de facturatie rekening mee houden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar mededeling van de afstand doet aan Stichting Leenrecht.
De kunstuitleeninstelling geeft bij de schriftelijke opgave van uitleengegevens aan welk deel van het totaal aantal uitleningen betrekking heeft op de kunstenaars die afstand hebben gedaan. Ze vermelden hierbij de naam en adres van de kunstenaars en het aantal uitleningen per kunstenaar. Stichting Leenrecht kan dan verifiëren of zij van de betreffende kunstenaar een afstandsverklaring heeft ontvangen.
Een kunstenaar kan de afstand herroepen door een schriftelijke mededeling aan Stichting Leenrecht te doen. Stichting Leenrecht zal daar bij de facturatie en verdeling rekening mee houden met ingang van het uitleenjaar waarin de kunstenaar deze herroeping heeft medegedeeld.

Heeft u vragen over uw rechten als kunstenaar, neemt u dan contact op met
Dhr. A. Polman
023-7997012
Arjen.Polman@cedar.nl

Heeft u vragen over de uitkering door Stichting Pictoright, neemt u dan contact op met
Mevr. A. Bekink
020-5891840
A.Bekink@pictoright.nl

Leenrecht Kunstfonds

Vóór de nieuwe regeling van 2010 waren de bedragen laag en was er geen tarief per uitlening. Daarom werden de ontvangen gelden collectief uitgekeerd in de vorm van projectsubsidies door het Leenrecht Kunstfonds. 
De rechthebbende kunstenaars krijgen nu rechtstreeks een billijke vergoeding vanwege het uitlenen van hun kunstwerken. Alle activiteiten van het Leenrecht Kunstfonds zijn per 1 januari 2012 opgeschort. Er zullen geen aanvragen in behandeling worden genomen.

Kunstuitleen

COOKIEWETGEVING

De Nederlandse Telecommunicatiewet schrijft voor dat gebruikers van websites toestemming moeten geven voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.

Google Analytics
Via de website van Leenrecht worden cookies geplaatst door Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Leenrecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden drie verschillende cookies geplaatst: __utma, __utmb en __utmz, met een opslagperiode van respectievelijk 2 jaar, 30 minuten en 6 maanden na plaatsing of update.

Door te klikken op ‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies.

Ik ga akkoord